Какво е феноменът на глобалното затъмняване?

Глобалното затъмняване е постоянният спад на пряката слънчева светлина, достигаща до земята. Увеличаването на частиците като сулфатните аерозоли в атмосферата причинява глобално затъмняване. Глобалното затъмняване пречи на хидроложкия цикъл само чрез намаляване на процеса на изпаряване и се смята, че причинява намаляване на валежите на някои места. Намаляването на глобалното излъчване също създава охлаждащ ефект, който противодейства на ефектите на парниковите газове върху глобалното затопляне. Учените смятат, че количеството енергия, достигащо до Земята, намалява с около 22%, а от 1950 г. директното излъчване намалява с 10% в САЩ, с 9% в Антарктика и с около 16% в Европа.

Причините за глобалното затъмняване

Наличието на аерозолни частици в атмосферата поради човешката намеса е основната причина за глобално затъмняване. Изкопаемите горива, използвани от промишлеността и изгарянето на двигатели, произвеждат сажди, пепел и серен диоксид, които заедно водят до замърсяване на атмосферния въздух от частици. Парите, излъчвани от равнини, наричани contrails, също причиняват отражение на топлината и глобално затъмняване.

Аерозолите и другите частици абсорбират слънчевата енергия в атмосферата и след това я отразяват обратно в космоса. Тези замърсители могат да действат и като ядра за капчиците от облаците, а капчиците вода в атмосферата се сливат около тези частици. Увеличаването на замърсяването води до повече частици, слети с водни капчици в атмосферата, които създават замърсен облак. Замърсените облаци, наричани още кафяви облаци, имат по-големи и по-плътни капчици. Тези капчици правят облака по-отразяващ. Освен блокирането на топлината, произведена от земната повърхност, да достигне атмосферата, кафявият облак също отразява повече слънчева светлина в атмосферата. Глобалното затъмняване има сериозни последици върху околната среда и всички живи същества.

Връзката между глобалното затъмняване и хидрологичния цикъл

Атмосферното замърсяване, причинено от аерозолни частици, отслабва водния цикъл на Земята, като намалява валежите и намалява подаването на прясна вода. Според изследването, проведено от Института по океанография Scripps, малките частици сажди, наред с други замърсители, имат значителен ефект върху хидроложките цикли. Хидроложкият цикъл произвежда енергия от слънчевата светлина. Ето защо, по време на хидроложкия цикъл, слънчевата светлина нагрява океана, което води до изтичане на вода в атмосферата под формата на влага, която по-късно пада като дъжд. Тропосферният аерозол отразява слънчевата светлина обратно в пространството, като по този начин се върти надолу по хидрологичния цикъл.

Връзката между глобалното затъмняване и глобалното затопляне

Много учени смятат, че глобалното затъмняване прикрива ефектите от глобалното затопляне и че намаляването на директното облъчване може да доведе до бъдещо повишаване на температурата. Докато глобалното затопляне увеличава атмосферната температура, глобалното затъмнение спомага за понижаване на атмосферната температура. Въпреки че тези две явления имат взаимно допълващи се ефекти, двете събития помогнаха да се намали скоростта, с която температурата се е повишила през годините. Кафявите облаци са маскирали над 50% от глобалното затопляне чрез глобално затъмняване и намаляването на последното ще засили ефектите на другото явление. Следователно тези две теории трябва да бъдат спрени едновременно, тъй като намаляването на ефекта на един може да създаде тежко състояние, което може да се окаже фатално за всички на Земята.

Препоръчано

Каква е валутата на Антигуа и Барбуда?
2019
Различни видове сталактитни образувания
2019
Какъв тип правителство има Йемен?
2019